Chính sách đổi trả sản phẩm

Nếu không hài lòng về sản phẩm bạn đã chọn, chúng tôi rất vui lòng đổi lại sản phẩm trong 15 ngày mua hàng. Điều kiện cho việc hoàn trả là sản phẩm phải ở trong tình trạng mới hoặc vừa được sử dụng một ít. Sẽ kiểm tra tất cả các sản phẩm đổi trả so với đơn hàng gốc. Nếu như đơn hàng của bạn có phần quà tặng đính kèm (GWP) với sản phẩm, thì phần quà tặng cũng phải được hoàn trả lại. Nếu phần quà tặng không được hoàn trả cùng với sản phẩm, thì việc đổi hàng hóa của bạn sẽ không được xử lý. Chúng tôi có quyền giới hạn hoặc từ chối tiếp nhận việc hoàn trả.

Chỉ có các sản phẩm mua hàng từ trang www.thann.vn mới có thể được đổi hoặc trả hàng. Đối với các sản phẩm mua không phải từ website www.thann.vn , vui lòng liên hệ với nhà bán lẻ để biết thêm thông tin.

Phí vận chuyển sẽ không được hoàn trả lại. Nhãn vận chuyển, phí vận chuyển trả hàng và chi phí xử lý sẽ không là trách nhiệm của chúng tôi nếu chúng không phải là hàng bị lỗi hoặc hư hỏng. Sau khi hàng hóa đến trung tâm của chúng tôi và đã được kiểm tra, tổng số tiền giao dịch sẽ được hoàn trả theo như phương thức thanh toán ban đầu. Bạn sẽ nhận một email xác nhận rằng việc đổi trả hàng đã được xử lý. Ngân hàng của bạn có thể mất thêm thời gian để xử lý giao dịch hoàn tiền này.

Nếu bạn có câu hỏi nào liên quan đến việc đặt hàng, vận chuyển và chính sách đổi trả, vui lòng liên hệ với chúng tôi qua địa chỉ info@thann.vn, chúng tôi rất sẵn lòng hỗ trợ quý khách.