Dịch vụ gói quà tặng miễn phí

Tất cả các đơn hàng sẽ được gói quà tặng miễn phí, chỉ đơn giản ghi lại yêu cầu gói quà.

* Các sản phẩm của đơn hàng sẽ được gói trong 1 hộp quà có thắt nơ.