Chính sách bảo mật

Công ty cam kết bảo vệ sự riêng tư của khách truy cập vào trang web này. Chính sách này áp dụng cho trang web và không thể được sử dụng trên các trang web khác được liên kết với công ty. Nếu bạn không đồng ý với chính sách này. Vui lòng không sử dụng trang web.

Để mua sản phẩm từ trang web này, bạn sẽ được yêu cầu cung cấp thông tin cá nhân như tên, địa chỉ giao hàng, điện thoại, địa chỉ e-mail, thông tin thẻ tín dụng. Ngoài ra, công ty có thể yêu cầu bạn cung cấp thêm một số thông tin cá nhân khác. Để tạo thuận lợi cho nhu cầu phục vụ quý khách,khi hoàn tất quy trình, vui lòng đồng ý nhận thông tin qua email từ công ty.

Công ty không chia sẻ hoặc tiết lộ thông tin cá nhân của bạn cho người khác ngoại trừ những điều được mô tả trong chính sách này. Đó là công ty sẽ sử dụng thông tin cá nhân của bạn cho những mục đích sau:

  • Xác định thông tin, sản phẩm hoặc dịch vụ bạn có thể quan tâm.
  • Thực hiện các dịch vụ hỗ trợ khách hàng và hỗ trợ sử dụng các trang web khác.

Ngoài ra, công ty cũng có thể theo dõi lịch sử mua hàng của bạn để cung cấp hồ sơ về sản phẩm và thông báo cho bạn về các dịch vụ mới hoặc các chương trình khuyến mãi đặc biệt. Những dữ liệu này sẽ được các phòng ban liên quan của công ty xử lý với sự bảo mật chặt chẽ.

Công ty có quyền tiết lộ thông tin cá nhân của bạn theo lệnh tòa án, cơ quan chính phủ hoặc luật pháp khi được yêu cầu. Hoặc khi cần thiết để bảo vệ dịch vụ của chúng tôi với mục đích ngăn ngừa thiệt hại về người hoặc tài sản. Ngoài ra, Công ty có thể thu thập thông tin cá nhân người dùng nhằm giảm nguy cơ gian lận hoặc cải thiện trang web cho mục đích kinh doanh và điều hành.

Công ty có các biện pháp thực tiễn và kỹ thuật hợp lý để bảo vệ thông tin của bạn cũng nhưbảo vệ tính bảo mật, an toàn và toàn vẹn của dữ liệu được công ty lưu giữ. Công ty sẽ giảm thiểu khả năng xảy ra sự cố của hệ thống xuống mức tối thiểu. Dù vậy, để tăng tính an toàn, vui lòng không lưu trữ thông tin thẻ tín dụng dưới bất kỳ hình thức nào.

Công ty có thể thay đổi Chính sách bảo mật mà không cần thông báo trước, bạn nên kiểm tra các chính sách bảo mật một cách thường xuyên để cập nhật các thay đổi. Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào về Chính sách bảo mật này hãy liên hệ info@thann.vn.